บริษัท ดีเอ็มเอส 789 จำกัด

    บริการด้านดิจิตอล
     - รับสแกนเอกสารรูปเล่ม เอกสารสำคัญ เอกสารเก่าหายาก 
        แบบรูปเล่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ขนาด A0 ถึง A4 ทั้งสีและขาวดำ 
        โดยใช้เครื่องสแกนเฉพาะไม่ทำให้เอกสารเกิดความเสียหาย 
     - รับสแกนไมโครฟิล์ม ทั้งแบบม้วน (16 หรือ 35 มม.) 
        และแบบแผ่น (ฟิช หรือ แจ๊กเก็ต)

    บริการด้านไมโครฟิล์ม
     - รับถ่ายเอกสารรูปเล่ม เอกสารสำคัญ เอกสารเก่าหายาก 
        ทั้งแบบรูปเล่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ขนาด A0 ถึง A4 
        โดยใช้เครื่องถ่ายเฉพาะไม่ทำให้เอกสารเกิดความเสียหาย 
     - รับแปลงภาพข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิตอล ลงในไมโครฟิล์ม 
        ทั้งแบบม้วน และแผ่น

    บริการซ่อมเครื่องต่างๆ
     - รับซ่อมอุปกรณ์ไมโครฟิล์มครบวงจร เช่น เครื่องถ่ายไมโครฟิล์ม 
        เครื่องล้างไมโครฟิล์ม เครื่่องสแกนไมโครฟิล์ม เครื่องอ่านและพิมพ์ภาพ
       ไมโครฟิล์ม เครื่องวัดความดำของฟิล์ม เป็นต้น
     - รับซ่อมอุปกรณ์เครื่องถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลนทุกระบบ 
        รวมทั้งวัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เขียว

 
 
Copyright 2018 DMS789 Co.,Ltd Become a fan on facebook : Follow us on Twitter