บริษัท ดีเอ็มเอส 789 จำกัด
 
 บริการด้านดิจิตอล 
  - รับสแกนเอกสารรูปเล่ม เอกสารสำคัญ เอกสารเก่าหายาก แบบรูปเล่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ขนาด A0 ถึง A4 ทั้งสีและขาวดำ โดยใช้เครื่องสแกนเฉพาะไม่ทำให้เอกสารเกิดความเสียหาย 
- รับสแกนไมโครฟิล์ม ทั้งแบบม้วน (16 หรือ 35 มม.) และแบบแผ่น (ฟิช หรือ แจ๊กเก็ต)
 
บริการด้านไมโครฟิล์ม 
- รับถ่ายเอกสารรูปเล่ม เอกสารสำคัญ เอกสารเก่าหายาก ทั้งแบบรูปเล่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ขนาด A0 ถึง A4 โดยใช้เครื่องถ่ายเฉพาะไม่ทำให้เอกสารเกิดความเสียหาย 
- รับแปลงภาพข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิตอล ลงในไมโครฟิล์ม ทั้งแบบม้วน และแผ่น 


บริการซ่อมเครื่องต่างๆ 
- รับซ่อมอุปกรณ์ไมโครฟิล์มครบวงจร เช่น เครื่องถ่ายไมโครฟิล์ม เครื่องล้างไมโครฟิล์ม เครื่่องสแกนไมโครฟิล์ม เครื่องอ่านและพิมพ์ภาพ ไมโครฟิล์ม เครื่องวัดความดำของฟิล์ม เป็นต้น
- รับซ่อมอุปกรณ์เครื่องถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลนทุกระบบ รวมทั้งวัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เขียว

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

© 2019 DMS789 Co.,Ltd. All rights reserved