บริษัท ดีเอ็มเอส 789 จำกัด
 
 บริการด้านดิจิตอล 
  - รับสแกนเอกสารรูปเล่ม เอกสารสำคัญ เอกสารเก่าหายาก แบบรูปเล่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ขนาด A0 ถึง A4 ทั้งสีและขาวดำ โดยใช้เครื่องสแกนเฉพาะไม่ทำให้เอกสารเกิดความเสียหาย 
- รับสแกนไมโครฟิล์ม ทั้งแบบม้วน (16 หรือ 35 มม.) และแบบแผ่น (ฟิช หรือ แจ๊กเก็ต)
 
บริการด้านไมโครฟิล์ม 
- รับถ่ายเอกสารรูปเล่ม เอกสารสำคัญ เอกสารเก่าหายาก ทั้งแบบรูปเล่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ขนาด A0 ถึง A4 โดยใช้เครื่องถ่ายเฉพาะไม่ทำให้เอกสารเกิดความเสียหาย 
- รับแปลงภาพข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิตอล ลงในไมโครฟิล์ม ทั้งแบบม้วน และแผ่น 


บริการซ่อมเครื่องต่างๆ 
- รับซ่อมอุปกรณ์ไมโครฟิล์มครบวงจร เช่น เครื่องถ่ายไมโครฟิล์ม เครื่องล้างไมโครฟิล์ม เครื่่องสแกนไมโครฟิล์ม เครื่องอ่านและพิมพ์ภาพ ไมโครฟิล์ม เครื่องวัดความดำของฟิล์ม เป็นต้น
- รับซ่อมอุปกรณ์เครื่องถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลนทุกระบบ รวมทั้งวัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เขียว

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

© 2019 DMS789 Co.,Ltd. All rights reserved